PER AXELSENS TEGNESTUE APS • ARKITEKT M.A.A.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER

MIDDELALDERKIRKEN KRUMMERUP KIRKE VED ØSTRE FLAKKEBJERG HERRED HAR FUGTPROBLEMER OG SÆTNINGSSKADER. KIRKEN SKAL HAVE NYT VARMEANLÆG OG ISTANDSÆTTES INDVENDIGT.

TEGNESTUEN HAR GENNEM FÆLERE ÅR ARBEJDET MED DEN UDVENDIGE ISTANDSÆTTELSE AF JESUSKIRKEN I VALBY SOGN. KIRKEN ER OPFØRT AF BRYGGER JACOBSEN OG TEGNET AF VILHELM DAHLERUP. KIRKEN ER RIGT DEKORERET MED FORMSTENSARKITEKTUR, DER NU MERE END 100 ÅR EFTER OPFØRELSEN ER VED AT FORVITRE.

SÆRLØSE KIRKE VED KIRKE HVALSØ SKAL ISTANDSÆTTES. SVÆKKELSE AF TAGVÆRKSKONSTRUKTIONERNE SAMT SVÆKKET FUNDERING BETYDER OMFATTENDE STABILISERINGSARBEJDER SAMT NØDVENDIG EFTERFØLGENDE INDVENDIG KALKNING. MENIGHEDSRÅDET ØNSKER EN STØRRE ÆNDRING AF DEN INDVENDIGE MØBLERING.

VIG KIRKE I ODSHERRED SKAL HAVE RENOVERET KIRKENS STØBEJERNSVINDUER SAMT BLYTAGET.

SCT JØRGENSBJERG KIRKE I ROSKILDE SKAL HAVE ISTANDSAT TAGKLÆDNI NGEN.

BRAHETROLLEBORG GODS ØNSKER RANTZAUS SANDSTENSPORTALER FRA 1620 RESTAURERET/NYHUGGET.

BRAHETROLLEBODS ØNSKER ETABLERET EN "KLOSTERMUR" MELLEM VESTFLØJEN OG KIRKEN.

ST. HEDDINGE KIRKE ØNSKER BEDRE LYSFORHOLD I KIRKEN

ST HEDDINGE KIRKE

VIG KIRKE-HORNS HERRED  

ØSTFLØJENS SANDSTENSPORTAL  

FORSLAG TIL "KLOSTERMUR"

TING JELLINGE KIRKE  

GRÆSE KIRKE  

BRAHETROLLEBORG SLOT  

GRÆSE KIRKE  

ØSTFLØJEN MED STILLADSER  

JESUSKIRKEN  

JESUSKIRKEN