PER AXELSENS TEGNESTUE APS • ARKITEKT M.A.A.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
RESTAURERINGEN AF ØSTFLØJEN VED BRAHETROLLEBORG SLOT PÅGÅR OG VIL VÆRE SIDSTE ETAPE AF DEN UDVENDIGE ISTANDSÆTTELSE PÅ TAG OG FAG. FORVENTES AFSLUTTET FORÅRET 2017.
PLANLÆGNING AF "KLOSTERMUR" MELLEM SLOTTETS VESTFLØJ OG KIRKEN.
BRAHETROLLEBORG HED OPRINDELIGE "INSULA DEI" (GUDS Ø) ELLER HOLME KLOSTER ANLAGT O. 1172. ET KLOSTERANLÆG AF CISTERSIENSER ORDENEN. SENERE I DET 15.-16. ÅRHUNDREDE KALDET RANTZAUSHOLM, HVOR SLOTTET OMBYGGES I RENÆSSANCE STIL. I DAG EJES SLOTTET AF SLÆGTEN REVENTLOW-MOURIER.

MIDDELALDERKIRKEN KRUMMERUP KIRKE VED ØSTRE FLAKKEBJERG HERRED SKAL ISTANDSÆTTES INDVENDIGT.

TEGNESTUEN ARBEJDER MED DEN UDVENDIGE ISTANDSÆTTELSE AF JESUSKIRKEN I VALBY SOGN. KIRKEN ER OPFØRT AF BRYGGER JACOBSEN OG TEGNET AF VILHELM DAHLERUP. KIRKEN ER RIGT DEKORERET MED FORMSTENSARKITEKTUR, DER NU MERE END 100 ÅR EFTER OPFØRELSEN ER VED AT FORVITRE.

SÆRLØSE KIRKE VED KIRKE HVALSØ SKAL ISTANDSÆTTES. SVÆKKELSE AF TAGVÆRKSKONSTRUKTIONERNE SAMT SVÆKKET FUNDERING BETYDER OMFATTENDE STABILISERINGSARBEJDER SAMT NØDVENDIG EFTERFØLGENDE INDVENDIG KALKNING.

BRAHETROLLEBORG SLOT  

TING JELLINGE KIRKE  

GRÆSE KIRKE  

GRÆSE KIRKE  

ØSTFLØJEN MED STILLADSER  

JESUSKIRKEN  

JESUSKIRKEN